reference : Galenika fitofarmacija

Produkcijska kuća Front Medija PRO je kroz svoje dugogodišnje iskustvo ostvarila saradnju sa mnogim prestižnim kompanijama iz različitih oblasti poslovanja. Jedna od njih je i Galenika fitofarmacija.

Naša saradnja sa kompanijom Galenika fitofarmacija zasniva se na mnoštvu uspešno realizovanih PR izveštaja o radu kompanije.
 

Neke od priloga možete pogledati na sledećim linkovima:

GALENIKA FITOFARMACIJA-preparati u ratarskoj proizvodnji-Zlatibor2012. 

GALENIKA FITOFARMACIJA-preparati u voćarstvu-Zlatibor2012 

GALENIKA na Međunarodnom simpozijumu o aktuelnim trendovima u zaštiti bilja